Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Nhà Bè tiết kiệm 20% chi phí

Tham khảo bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Nhà Bè của Tiến Phát

Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Nhà Bè tiết kiệm 20% chi phí

Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Nhà Bè tiết kiệm 20% chi phí

Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại Nhà Bè của Tiến Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công chống thấm dột tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sử dụng keo silicon Từ 20.000 – 40.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sử dụng lưới thủy tinh Từ 40.000 – 60.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sử dụng phun sơn Epoxy Từ 60.000 – 80.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sử dụng màng chống thấm tự dính Từ 80.000 – 100.000 vnđ/m²

Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà vệ sinh tại Nhà Bè của Tiến Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh sử dụng keo Seal N-Flex 1 Từ 65.000 – 115.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà vệ sinh sử dụng Sika Latex – TH Từ 75.000 – 125.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường nhà vệ sinh sử dụng KOVA Từ 85.000 – 135.000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà vệ sinh sử dụng Sika Top Seal – 107 2 thành phần Từ 95.000 – 145.000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà vệ sinh sử dụng Sika Maxbon Từ 105.000 – 150.000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà vệ sinh sử dụng màng chống thấm đàn hồi Từ 115.000 – 165.000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà vệ sinh sử dụng màng khò nóng bitum dày 3mm Từ 125.000 – 175.000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà vệ sinh sử dụng màng khò nóng bitum dày 4mm Từ 135.000 – 185.000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà vệ sinh sử dụng màng lỏng gốc Polyurethane Từ 145.000 – 275.000 vnđ/m²

Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng tại Nhà Bè của Tiến Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công chống thấm sân thượng tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng Sika Từ 65.000 – 115.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng Kova Từ 75.000 – 125.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng sơn epoxy Từ 85.000 – 135.000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng nhựa đường Từ 95.000 – 145.000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm Từ 105.000 – 155.000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm Từ 115.000 – 165.000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex Từ 125.000 – 170.000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 Từ 135.000 – 285.000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG Từ 145.000 – 295.000 vnđ/m²
10 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm lát gạch chống thấm dột sân thượng Từ 150.000 – 550.000 vnđ/m²

Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường tại Nhà Bè của Tiến Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công chống thấm tường tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường bằng sơn chống thấm Từ 55.000 – 105.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường bằng Kova chống thấm tường Từ 65.000 – 115.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường bằng Sika Từ 75.000 – 125.000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường bằng màng tự dính chống thấm tường liền kề Từ 85.000 – 135.000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chân tường Từ 95.000 – 145.000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA Từ 105.000 – 155.000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường chung cư Từ 115.000 – 165.000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường bằng bằng tôn Từ 125.000 – 175.000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm tường nhà trọn gói Liên hệ

Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm bể bơi, bể nước tại Nhà Bè của Tiến Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công chống thấm bể bơi, bể nước tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sử dụng Intoc Từ 145.000 – 165.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm bằng sơn Epoxy Từ 245.000 – 345.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm bằng màng tự dính Từ 140.000 – 240.000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm bằng Sika và phụ gia Từ 145.000 – 165.000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm bằng màng rải nước Từ 260.000 – 360.000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm bằng mang Polyrua Từ 420.000 – 520.000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm bằng màng dạng mao dẫn, thẩm thấu Từ 135.000 – 235.000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm bằng hỗn hợp Sika Latex – Nước – Xi măng Từ 115.000 – 215.000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm mạch ngừng bằng Sika Top và Sika Seal 107 Từ 185.000 – 285.000 vnđ/m²
10 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm bằng màng 2 thành phần: 3 lớp kết hợp + lưới gia cường Từ 190.000 – 290.000 vnđ/m²

Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn nhà tại Nhà Bè của Tiến Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công chống thấm dột sàn nhà tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc Từ 55.000 – 105.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC ADO20 – APT Từ 65.000 – 115.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT Từ 75.000 – 125.000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm Từ 195.000 – 220.000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm Từ 365.000 – 400.000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm (có silica) Từ 310.000 – 330.000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất bằng hệ lăn Từ 110.000 – 130.000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 1mm Từ 245.000 – 265.000 vnđ/m²
9 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 2mm Từ 455.000 – 475.000 vnđ/m²
10 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn Từ 125.000 – 145.000 vnđ/m²
11 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm Từ 650.000 – 695.000 vnđ/m²
12 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm Từ 850.000 – 895.000 vnđ/m²

Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm tầng hầm tại Nhà Bè của Tiến Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công chống thấm tầng hầm tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 Từ 165.000 – 215.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 Từ 215.000 – 265.000 vnđ/m²
3 Chống thấm sàn đáy tầng hầm màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex Từ 115.000 – 165.000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG Từ 175.000 – 225.000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 Từ 215.000 – 265.000 vnđ/m²

Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm tính theo m² tại Nhà Bè của Tiến Phát

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm công chống thấm dột mái tôn diện tích nhỏ hơn 50 m² Từ 24.000 – 29.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 50 m² đến 100 m² Từ 22.000 – 27.000 vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 100m² đến 200m² Từ 20.000 – 25.000 vnđ/m²
4 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 200m² đến 300m² Từ 18.000 – 23.000 vnđ/m²
5 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 300m² đến 400m² Từ 16.000 – 21.000 vnđ/m²
6 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 400m² đến 500m² Từ 14.000 – 19.000 vnđ/m²
7 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 500m² đến 1000m² Từ 12.000 – 17.000 vnđ/m²
8 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 1000m² trở lên Từ 10.000 – 15.000 vnđ/m²

Bảng báo giá một số Báo giá các hạng mục thợ liên quan của Tiến Phát tại Nhà Bè

Stt

Báo giá các hạng mục thợ thi công tại Nhà Bè

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sửa chữa, lợp tôn mới Từ 90.000 – 120.000vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm thay mới mái tôn Từ 120.000 – 150.000vnđ/m²
3 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sửa, thay máng xối inox Từ 150.000 – 250.000VNĐ/m
4 Báo giá dịch vụ thợ chống thấm sửa, thay máng xối tôn Từ 120.000 – 150.000VNĐ/m

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm nhà ở tại Nhà Bè của công ty chống thấm Tiến Phát trên đây để tham khảo khảo… Quý khách vui lòng liên hệ 0932.497.995 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

 

Thông tin liên hệ Tiến Phát tư vấn báo giá chống thấm tại Nhà Bè

  • ✅ Tel: 0932.497.995
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Nhà Bè
  • ✅ Mail: Suanhatienphat@gmail.com
  • ✅ Website: Chuyensuachuanhatrongoi.com

Các dịch vụ liên quan chống thấm tại Nhà Bè của Tiến Phát

Rate this post